Maeryddiaeth

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ethol Maer i wasanaethu am flwyddyn. Mae blwyddyn y Maer bob amser yn brysur ac mae’n cynnwys pum digwyddiad dinesig ffurfiol: Cyfarfod Blynyddol y Cyngor, Dawns Elusennol, y Gwasanaeth Coffa Blynyddol, Penwythnos Aduniad Ffiwsilwyr Brenhinol Cymru ac Ymweliad Dinesig â’r Eglwys.

Yn ogystal â’r digwyddiadau dinesig mwy ffurfiol, bydd y Maer fel arfer yn bresennol mewn hyd at 400 o ddigwyddiadau yn ystod y Flwyddyn Faerol.

Maer 2014/2015 yw'r Cynghorydd I Alan Edwards a maeres Mrs Glenys Edwards.

Ar ddechrau’r flwyddyn, gall y Maer enwi elusen neu elusennau a fydd yn derbyn yr elw a wneir yn ei ddigwyddiadau codi arian yn ystod y flwyddyn. Digwyddiadau:

  • Nightingale House Hospice
  • Wrexham Maelor Hospital League of Friends
  • The Alzheimer’s Society; a
  • The Lauren Brown Fund (Children’s Ward, Wrexham Maelor Hospital).

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae elusennau lleol wedi derbyn nifer o filoedd o bunnoedd o ganlyniad i gronfa elusennol y Maer. Yn ogystal â’r elusennau a enwebir, mae’r Maer yn ystyried pob cais am roddion a wneir gan unigolion anghenus ac achosion teilwng eraill.

ebost: mayoralty@wrexham.gov.uk


Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Taflon Wybodaeth - Achlysuron Dinesig

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Taflon Wybodaeth - Achlysuron Dinesig - Fersiwn PDF 80Kb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

yn ôl i'r brig