Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Myfyrwyr – Fedra i hawlio?

Pa fyfyrwyr sy’n gymwys i hawlio budd-dal?

Cyplau sy’n hawlio budd-dal

Os ydych chi’n fyfyriwr ond nad yw eich partner, eich partner ddylai hawlio budd-dal. Os ydych chi a’ch partner yn fyfyrwyr, dylai un ai’r ddau ohonoch neu un ohonoch gwrdd ag un neu fwy o’r amodau uchod i fod yn gymwys i hawlio budd-dal, a dim ond y myfyriwr sy’n cwrdd â’r amod ddylai hawlio budd-dal.

Pa wybodaeth sy’n rhaid imi ei rhoi?

Bydd angen ichi ddarparu’r un wybodaeth ag y gwna pob hawliwr arall. Gweler ein tudalen Gofynion Tystiolaeth.

Hefyd, bydd angen ichi ddarparu tystiolaeth o’ch: