Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pwy all hawlio Budd-dal Tai?

I fod yn gymwys i hawlio Budd-dal Tai rhaid ichi fod yn atebol ar gyfer taliadau rhent ar yr eiddo sy’n brif gartref ichi.

Y bobl a eithrir gan amlaf rhag hawlio Budd-dal Tai yw:

Nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr ac fe geir nifer o eithriadau eraill sy’n berthnasol dim ond mewn amgylchiadau penodol iawn, sy’n anghyffredin i’r rhan fwyaf o denantiaid.

Er y gallai person fod yn atebol i dalu rhent ar gyfer eu cyfeiriad cyfredol nid yw o reidrwydd yn wir eu bod yn gymwys i hawlio Budd-dal Tai. Y rheswm am hyn yw nad yw’r cynllun yn gallu cynnwys rhai senarios. Mae’r senarios yma’n codi gan amlaf pan:

Nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr ac mae nifer o senarios eraill sy’n berthnasol dim ond mewn amgylchiadau penodol iawn, sy’n anghyffredin i’r rhan fwyaf o denantiaid.