Pwyllgor Craffu ar yr Amgylchedd, Tai a Chymunedau (Lle) (13 aelod)

Bydd y Pwyllgor Craffu ar Gartrefi, yr Amgylchedd a Chymunedau yn cynnwys 13 Cynghorydd, nad ydynt yn aelodau o'r Bwrdd Gweithredol, a benodir yn flynyddol yn wleidyddol gytbwys gan y Cyngor.

Mae cylch gorchwyl y Pwyllgor Craffu i'w weld yn Rhan 2, Erthygl 6 Cyfansoddiad y Cyngor.

Aelodaeth

Grŵp Llafur (6 Cadair)

Grŵp Annibynnol Wrecsam (2 Cadair)

Grŵp Annibynnol Democrataidd (3 Cadair)

Grŵp Ceidwadwyr (1 Cadair)

Grŵp Democrat Rhyddrydol (1 Cadair)

Cyswllt y Gwasanaethau Pwyllgorau

Marie Russell, Rhif Ffôn: 01978 292241

yn ôl i'r brig