Archwiliad yn Wrecsam

Mae pwyllgorau archwilio'n cynnwys yr holl aelodau (neu gynghorwyr) nad ydynt yn aelodau o'r ar Bwrdd Gweithredol. Eu prif bwrpas yw olygu a gwella gwasanaethau'r Cyngor, gwneud argymhellion ar ddewisiadau polisi'r dyfodol a gwirio penderfyniadau'r Bwrdd Gweithredol a'I wneud yn atebol am ei benderfyniadau.

Mae'r swyddogaeth archwilio'n bwysig felly or ran dangos atebolrwydd y Cyngor. Er enghraifft, gall aelodau archwilio ofyn I aelodau'r Bwrdd Gweithredol a swyddogion fynychu eu cyfarfodydd I esbonio eu penderfyniadau.

Mae gan Wrecsam 5 pwyllgor archwilio:

Mae’r Grŵp Cydlynu Craffu, sy’n cynnwys Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion y pwyllgorau craffu, yn goruchwylio ac yn cydlynu llwyth gwaith y 5 pwyllgor craffu. 

Cysylltiadau i Cwestiynau a Ofynnir yn Aml am Archwiliad yn Wrecsam


Gwybodaeth bellach

If you would like to be kept informed about Scrutiny in Wrexham, including what we are investigating and how you could get involved, please contact us:

Tîm Archwilio
Adran Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Blwch SP 1284
Neuadd y Dref
Wrecsam
LL11 1WF

Ffôn: 01978 292257
Ebost: scrutiny@wrexham.gov.uk

Cysylltiadau Defnyddiol

Centre for Public Scrutiny

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Audit Commission

IDeA

University of Birmingham (Institute of Local Government Studies)

University of Cardiff (Centre for Local Regional and Government Research)

Local Government Information Unit

yn ôl i'r brig