Rhestr o Wardiau

Acton

Y Cynghorydd: Lowe, Geoffrey

Parc Borras

Y Cynghorydd: Kelly KSG, J A

Bronington

Y Cynghorydd: Skelland, J R

Brymbo

Y Cynghorydd: Rogers, Paul

Bryn Cefn

Y Cynghorydd: Roxburgh, Barbara

Brynyffynnon

Y Cynghorydd: Wynn, Phil

Cartrefle

Y Cynghorydd: Prince, R D

Cefn

Y Cynghorydd: Taylor, David

Y Cynghorydd: Wright, Derek

Gogledd Y Waun

Y Cynghorydd: Roberts, I

De'r Waun

Y Cynghorydd: Evans, Terry

Coedpoeth

Y Cynghorydd: Childs, Krista

Y Cynghorydd: Griffiths, G W

Dyffryn Ceiriog

Y Cynghorydd: Roberts, J M B

Erddig

Y Cynghorydd: Dutton OBE, R J

Esclusham

Y Cynghorydd: Pritchard, Mark

Garden Village

Y Cynghorydd: Williams, Andy

Dwyrain ac Gorllewin Gresffordd

Y Cynghorydd: Bailey, Andrew

Grosvenor

Y Cynghorydd: Wilson, Stephen

Gwenfro

Y Cynghorydd: Rogers, Neil

Dwyrain a De Gwersyllt

Y Cynghorydd: McCann, Bernie

Y Cynghorydd: Griffiths, D J

Gogledd Gwersyllt

Y Cynghorydd: Williams, Michael

Gorllewin Gwersyllt

Y Cynghorydd: Jones, O Arfon

Hermitage

Y Cynghorydd: Rogers, Graham A

Holt

Y Cynghorydd: Morris, M G

Johnstown

Y Cynghorydd: Bithell, David Anthony

Little Acton

Y Cynghorydd: Baldwin, William E

Llan Rural

Y Cynghorydd: Jeffares, P

Llai

Y Cynghorydd: Boland, Terry

Y Cynghorydd: Taylor, Malcolm

Maesydre

Y Cynghorydd: O'Toole, Carole

Marchwiel

Y Cynghorydd: John Pritchard

Marford & Hoseley

Y Cynghorydd: Edwards, Mike

Mwynglawdd

Y Cynghorydd: Kelly, David

New Broughton

Y Cynghorydd: Edwards, Terence Alan

Offa

Y Cynghorydd: Jenkins, R Alun

Owrtyn

Y Cynghorydd: Kenyon, Lloyd

Pant

Y Cynghorydd: Owens, Mark A

Pen y Cae

Y Cynghorydd: Phillips, John C

Penycae a De Rhiwabon

Y Cynghorydd: Lowe, J M

Plas Madoc

Y Cynghorydd: Blackwell, Paul

Ponciau

Y Cynghorydd: Hughes, Kevin

Y Cynghorydd: Pemberton, Paul Howard

Queensway

Y Cynghorydd: Powell, Colin

Rhosnesni

Y Cynghorydd: Evans, Anne

Yr Orsedd

Y Cynghorydd: Jones, Hugh

Rhiwabon

Y Cynghorydd: Davies, Dana

Smithfield

Y Cynghorydd: Humberstone, J M

Stansty

Y Cynghorydd: Bithell, I. David

Whitegate

Y Cynghorydd: Cameron, Brian P

Wynnstay

Y Cynghorydd: King OBE, M C

yn ôl i'r brig