Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Y Cynghorydd Gogledd Y Waun

Y Cynghorydd I Roberts

Grwp: Annibynnol

Ward: Gogledd Y Waun

Penodiadau Pwyllgorau

Tudalennau gwe newydd yn cael eu datblygu. I gael y rhestr ddiweddaraf o benodiadau Pwyllgor, cysylltwch â Gwasanaethau Pwyllgor.

Apwyntiadau â Chyrff Allanol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam.