Y Cynghorydd Steve Wilson

Y Cynghorydd Steve Wilson

15 Spring Road
Rhosddu
Wrecsam
LL11 2LU

Ffôn: 01978 355879

Grwp: Llafur

Ward: Grosvenor

E-bost: steve.wilson@wrexham.gov.uk

Cyfrifoldebau Arbennig:

  • Cadeirydd - Pwyllgor Craffu ar Gwsmeriaid, Perfformiad ac Adnoddau.

Penodiadau Pwyllgorau:

Mynychu Hyfforddiant Craidd:

Apwyntiadau â Chyrff Allanol

Apwyntiadau’r Cyngor:

  • Panel Cronfa Bensiwn Clwyd

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

  • St Joseph’s Catholic and Anglican High School, Wrexham

Apwyntiadau Cyhoeddus Eraill:

  • Rhosddu Community Council

Gwybodaeth Ychwanegol

*Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam.

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

yn ôl i'r brig