Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Y Cynghorydd Grosvenor

Y Cynghorydd Steve Wilson

Grwp: Llafur

Ward: Grosvenor

Cyfrifoldebau Arbennig

Penodiadau Pwyllgorau

Tudalennau gwe newydd yn cael eu datblygu. I gael y rhestr ddiweddaraf o benodiadau Pwyllgor, cysylltwch â Gwasanaethau Pwyllgor.

Apwyntiadau â Chyrff Allanol

Apwyntiadau’r Cyngor:

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

Apwyntiadau Cyhoeddus Eraill:

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam.