Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Y Cynghorydd Llangollen Rural

Y Cynghorydd P Jeffares

Grwp: Annibynnol

Ward: Llangollen Rural

Penodiadau Pwyllgorau

Tudalennau gwe newydd yn cael eu datblygu. I gael y rhestr ddiweddaraf o benodiadau Pwyllgor, cysylltwch â Gwasanaethau Pwyllgor.

Apwyntiadau â Chyrff Allanol

Apwyntiadau’r Cyngor

Apwyntiadau Cyhoeddus Eraill

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam.