Y Cynghorydd Lloyd Kenyon

Y Cynghorydd Lloyd Kenyon

Gredington
Whitchurch
Shropshire
SY13 3DH

Ffôn: 01948 830305

Grwp: Ceidwadwyr

Ward: Owrtyn

E-bost: lloyd.kenyon@wrexham.gov.uk

Cyfrifoldebau Arbennig:

Penodiadau Pwyllgorau:

Mynychu Hyfforddiant Craidd:

Apwyntiadau â Chyrff Allanol

Apwyntiadau’r Cyngor:

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

  • Ysgol Maelor, Penley

Apwyntiadau Cyhoeddus Eraill:

Gwybodaeth Ychwanegol

*Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam.

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

yn ôl i'r brig