Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Y Cynghorydd Owrtyn

Y Cynghorydd Lloyd Kenyon

Grwp: Ceidwadwyr

Ward: Owrtyn

Penodiadau Pwyllgorau

Tudalennau gwe newydd yn cael eu datblygu. I gael y rhestr ddiweddaraf o benodiadau Pwyllgor, cysylltwch â Gwasanaethau Pwyllgor.

Apwyntiadau â Chyrff Allanol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam.