Y Cynghorydd Mark Owens

Y Cynghorydd Mark Owens

3 Fennant Road
Ponciau
Wrecsam

Ffôn: 01978 639507

Grwp: Annibynnol

Ward: Pant

E-bost: marka.owens@wrexham.gov.uk

Cyfrifoldebau Arbennig:

Penodiadau Pwyllgorau:

Mynychu Hyfforddiant Craidd:

Apwyntiadau â Chyrff Allanol

Apwyntiadau’r Cyngor:

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

  • Ysgol y Grango
  • Ysgol Maes y Mynydd

Apwyntiadau Cyhoeddus Eraill:

  • Rhos Community Council

Gwybodaeth Ychwanegol

*Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam.

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

yn ôl i'r brig