Y Cynghorydd Anne Evans

Y Cynghorydd Anne Evans

23 Hilltop View Road
Borras Park
Wrecsam
LL12 7SF

Ffôn: 01978 291452

Grwp: Llafur

Ward: Rhosnesni

E-bost: anne.evans@wrexham.gov.uk

Cyfrifoldebau Arbennig:

  • Cadeirydd - Pwyllgor Craffu ar Addysg, Lles a Diogelu

Penodiadau Pwyllgorau:

Mynychu Hyfforddiant Craidd:

Apwyntiadau â Chyrff Allanol

Apwyntiadau’r Cyngor:

  • Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru
  • Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru – Panel Gweithredol

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

  • Borras Park Infants School
  • Rhosnesni High School, Wrexham

Apwyntiadau Cyhoeddus Eraill:

Gwybodaeth Ychwanegol

*Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam.

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

yn ôl i'r brig