Y Cynghorydd M C King

Y Cynghorydd M C King, OBE

Tyddyn Draw
Llanelidan
Nr Ruthin
Denbighshire
LL15 2TA

Ffôn: 01978 355761 (gwaith) or 01824 750710 (cartref)

Grwp: Llafur

Ward: Wynnstay

E-bost: malcolm.king@wrexham.gov.uk

Cyfrifoldebau Arbennig:

Penodiadau Pwyllgorau:

  • Y Cyngor
  • Bwrdd Gweithredol
  • Gweithgor Adolygu Trefniadau Rheolaeth Gwleidyddol
  • Panel Cyflog a Thaliadau
  • Grŵp Strategaeth Adeiladau a Thir Corfforedig

Mynychu Hyfforddiant Craidd:

Apwyntiadau â Chyrff Allanol

Apwyntiadau’r Cyngor:

  • Partneriaeth Parc Caia Cyf

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl:

  • Alexandra Infants and Junior CP, Wrexham
  • Rhosnesni High School, Wrexham

Apwyntiadau Cyhoeddus Eraill:

Gwybodaeth Ychwanegol

*Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam.

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

yn ôl i'r brig