Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Y Cynghorydd Wynnstay

Y Cynghorydd M C King, OBE

Grwp: Llafur

Ward: Wynnstay

Cyfrifoldebau Arbennig

Penodiadau Pwyllgorau

Tudalennau gwe newydd yn cael eu datblygu. I gael y rhestr ddiweddaraf o benodiadau Pwyllgor, cysylltwch â Gwasanaethau Pwyllgor.

Tudalennau gwe newydd yn cael eu datblygu. I gael y rhestr ddiweddaraf o benodiadau Pwyllgor, cysylltwch â Gwasanaethau Pwyllgor.

Apwyntiadau â Chyrff Allanol

Apwyntiadau’r Cyngor

Apwyntiadau fel Llywodraethwr AALl

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae copïau o'r dogfennau hyn ar gael i'w darllen yn Neuadd y Dref, Wrecsam.