Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ein Cynllun Ni ar Gyfer Wrecsam 2013-2024

Mae pobl yn gwneud popeth yn bosib - cynllun ar gyfer bywyd, dewis a llwyddiant yn Wrecsam.

Yn ystod 2012, mae Bwrdd Gwasanaethau Lleol Wrecsam wedi bod yn datblygu cynllun i Wrecsam ei redeg o 2013 hyd 2024. Mae’r cynllun yn disodli: