Dogfennau Allweddol y Cyngor

Mae'r dudalen hon yn darparu cyswllt i ddogfennau allweddol, gan gynnwys strategaethau a chynlluniau, a gyhoeddir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Yn aml, caiff y dogfennau eu hysgrifennu a'u cyflwyno mewn diwygiau sy'n cydymffurfio â rheoliadau statudol a gallent fod yn anodd i'w deall os nad ydych yn gyfarwydd â'r eirfa a'r strwythur.

Os oes angen cymorth arnoch i ddehongli'r wybodaeth neu ffigyrau, ebostiwch: statistics@wrexham.gov.uk neu cysylltwch â ni ar-lein drwy ddefnyddio ein ffurflen ymholi cyffredinol.

Rhaglen Waith Gynlluniedig. Mae rhaglen waith gynlluniedig y Cyngor yn cynnwys materion y mae'r Pwyllgorau Gweithredol, Arolwg ac Archwilio yn debygol o'u hystyried mewn cyfarfodydd yn ystod y pedwar mis nesaf.

Nodwch:- Mae rhai or dogfennau isod ar gael yn Saesneg yn unig.

yn ôl i'r brig