Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Etholiadau Presennol / Swyddi

Etholiadau Seneddol y Deyrnas Unedig (Etholiadau Cyffredinol)

Mewn Etholiadau Seneddol (a elwir hefyd yn Etholiadau Cyffredinol), gallwch bleidleisio dros eich Aelod Seneddol (AS) lleol.

Mae ASau'n rhannu eu hamser rhwng gwaith yn Senedd San Steffan, Llundain a gwaith lleol yn yr ardal y maent yn ei chynrychioli.

Yn Wrecsam, mae 2 AS, un ar gyfer pob un o etholaethau seneddol De Clwyd a Wrecsam.

Cynhaliwyd yr Etholiad Seneddol diwethaf ar 7 Mai 2015.

Bydd yr Etholiadau Seneddol nesaf ar 8 Mehefin 2017.

Dyddiadau Pwysig

Pecyn Enwebu

Bydd y cyfnod enwebiadau i sefyll fel ymgeisydd ar gyfer Etholiadau Cyffredinol Senedd y DU yn agor ar 9 Mai 2017 a bydd yn cau am 4pm ar 11 Mai 2017. Gellir cyflwyno papurau enwebu rhwng 10am a 4pm yn ystod y cyfnod enwebu.