Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau Etholiad

Etholiadau Seneddol y Deyrnas Unedig (Etholiadau Cyffredinol) 8 Mehefin 2017

Canlyniadau Etholaeth De Clwyd

Canlyniadau Etholaeth Wrecsam

Etholiadau Blaenorol