Etholiadau ac Pleidleisio

Croeso i Wasanaethau Etholiadol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae'r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth am wasanaethau etholiadol a ddarperir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar gyfer Bwrdeistref Sirol Wrecsam, gan gynnwys gwybodaeth am etholiadau, pleidleisio a chofrestru i bleidleisio, manylion cyswllt a ffurflenni etholiadol.

Mae'r Gwasanaethau Etholiadol yn gyfrifol am weinyddu etholiadau lleol a chenedlaethol ac am gynhyrchu'r gofrestr etholwyr flynyddol.

Cysylltiadau Defnyddiol

Y Comisiwn Etholiadol

Gwybodaeth am ddeddfwriaethau, cyfarwyddyd i ymgeiswyr a gweithredwyr, cyfarwyddyd i swyddogion etholiadau, swyddogion canlyniadau a chlercod pleidleisio yn ogystal â gwybodaeth ddefnyddiol arall sy'n gysylltiedig.

Mapiau Etholiadol Arolwg Ordnans

Bwriad y safle hwn yw eich helpu i ddeall daearyddiaeth etholiadol Prydain a Gogledd Iwerddon.

Nid yw Cyngor bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am yr hyn a gynhwysir mewn gwerfannau allanol


Gwybodaeth bellach

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r swyddfa gofrestru etholiadol:

Ffôn: 01978 292020

Ebost: electoral@wrexham.gov.uk

Swyddfeydd Etholiadol
Neuadd y Dref
Wrecsam
LL11 1AY

yn ôl i'r brig