Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Etholiadau ac Pleidleisio

Mae'r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth am wasanaethau etholiadol a ddarperir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar gyfer Bwrdeistref Sirol Wrecsam, gan gynnwys gwybodaeth am etholiadau, pleidleisio a chofrestru i bleidleisio, manylion cyswllt a ffurflenni etholiadol.

Mae'r Gwasanaethau Etholiadol yn gyfrifol am weinyddu etholiadau lleol a chenedlaethol ac am gynhyrchu'r gofrestr etholwyr flynyddol.

Cyhoeddi Cofrestr Etholwyr Ddiwygiedig

Cysylltiadau Defnyddiol

Nid yw Cyngor bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am yr hyn a gynhwysir mewn gwerfannau allanol