Arolwg Perygl Llifogydd

Rydyn ni’n ceisio adnabod yr hyn sy’n achosi perygl llifogydd i’ch eiddo chi, a deall yr effaith y gallai llifogydd ei gael arnoch chi.

Byddem yn ddiolchgar iawn petaech chi’n treulio ychydig o funudau yn ateb ychydig o gwestiynau am eich ardal chi, a’r wybodaeth neu’r gwasanaethau a fyddai’n ddefnyddiol yn eich barn chi.

Defnyddir canlyniadau’r arolwg hwn i hysbysu’r Strategaeth Leol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd.

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Arolwg Risg Llifogydd 2012

Arolwg Risg Llifogydd 2012 – Fersiwn PDF 182Kb

I weld ac argraffu ffeiliau pdf, rhaid i chi osod Adobe® Acrobat® Reader: cliciwch y logo isod i ddadlwytho'r meddalwedd.

Cyswllt o llun hon i wefan Adobe i ddadlwytho Adobe Acrobat Reader

Gellir newid dogfennau Adobe Acrobat yn ôl i destun plaen trwy ddefnyddio'r Accessible Adobe® Reader.

yn ôl i'r brig

Cysylltiadau Defnyddiol