Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Asesiad Cychwynnol o’r Bygythiad Llifogydd

Mae angen i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam fel yr Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol baratoi Asesiad Cychwynnol o’r Bygythiad Llifogydd yn ôl Rheoliadau Perygl Llifogydd (2009) a Chyfarwyddeb Llifogydd yr UE 2007/60/EC 2007/60/E.

Mae Asiantaeth yr Amgylched yn gyfrifol am gymeradwyo a chyhoeddi’r dogfennau PFRA. Gellir gweld y dogfennau drwy ddefnyddio’r ddolen ganlynol:

Gwybodaeth Bellach