Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Taliadau Cyngor Wrecsam dros £500

Mae'r dudalen hon yn cynnwys adroddiadau am daliadau unigol gwerth mwy na £500 i gyflenwyr ers mis Ebrill 2010. Mae cyhoeddi'r adroddiadau hyn yn ffurfio rhan o ymrwymiad y Cyngor i fod yn agored a thryloyw â'i drigolion.

Mewn rhai amgylchiadau ni allwn roi manylion llawn am daliadau. Dilewyd enwau'r rhai a dderbyniodd daliadau lle gallai hynny ddatgelu gwybodaeth bersonol sensitif am unigolion neu blant dan ofal y Cyngor (data personol wedi ei ail-olygu). Bwriadwn gael y data o'n system reoli ariannol yn chwarterol.