Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Hysbysiad o Ardystio Cwblhau’r Archwiliad

DYMA RYBUDD, bod yr Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi tystio fod yr archwiliad o gyfrifon Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2018 wedi ei gwblhau, yn unol ag Adran 23 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (y Ddeddf).

Yn unol ag Adran 29 y Ddeddf, gall etholydd ar gyfer yr ardal arolygu a gwneud copi o’r datganiad o gyfrifon yn y cyfeiriad isod neu wneud cais i dderbyn copi o’r datganiad o gyfrifon am gost rhesymol am bob copi.

Gellir arolygu’r datganiad o gyfrifon Ddydd Llun i Ddydd Gwener (heblaw am wyliau’r banc) rhwng 9am a 4pm yn:

Yr Adran Gyllid
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Stryt y Lampint
Wrecsam

Dyddiedig 1 Awst 2018

M.S. Owen CPFA
Pennaeth Cyllid,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam,
Stryt y Lampint,
Wrecsam