Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

14 June 2017

Gwasanaeth Coffa Blynyddol

Cynhelir 'Gwasanaeth Coffa Blynyddol' Amlosgfa Pentrebychan eleni yng Nghapel yr Amlosgfa dydd Sul 23 Gorffennaf 2017, am 2.00pm.

Bydd y gwasanaeth yn cael ei arwain gan y Parchedig Sam Erlandson. Mae'r gwasanaeth syml hwn yn rhoi cyfle i’r rhai hynny sydd wedi colli rhywun sy’n annwyl iddynt, yn ffrind neu berthynas, i ymuno ag eraill mewn gweithred unedig o goffadwriaeth.

Bydd adeiladau'r Amlosgfa ar agor i'r cyhoedd o hanner dydd a bydd staff ar gael i ateb ymholiadau am faterion amlosgi.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Swyddfa’r Amlosgfa ar 01978 840068 neu crematorium@wrexham.gov.uk