Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

28 Mehefin 2017

Enwau i’w cyhoeddi ar gyfer y Cyfleuster Celfyddydau a Marchnad newydd?

Yn fuan iawn, bydd aelodau o’r cyhoedd yn gallu pleidleisio ar ba enw mae well ganddynt ar y cyfleuster celfyddydau a marchnad £4.5 newydd sbon yn Wrecsam.

Bydd y tri awgrym a ddaeth i’r brig o ran enwau a gynigiwyd mewn gweithdy diweddar a gynhaliwyd gyda rhanddeiliaid, yn cael eu cyhoeddi yn y Digwyddiad Gwybodaeth a gynhelir ar 3 Gorffennaf yn Neuadd y Dref.

Bydd yr enwau wedyn yn mynd i wahanol leoliadau o amgylch y bwrdeistref sirol er mwyn i’r cyhoedd bleidleisio pa un yw eu ffefryn. Byddant yn y Cafe in the Corner yn Arcêd y De, Oriel Wrecsam ar Stryt Caer, Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Llyfrgell Wrecsam, Canolfan Groeso Wrecsam, Galw Wrecsam, Canolfannau Adnoddau Plas Pentwyn, Brynteg, Acton, Gwersyllt a Llai.

Bydd cyfle hefyd i bleidleisio yn y Gŵyl Stryd Wrecsam ar 29 Gorffennaf a Diwrnod Chwarae ar 2 Awst.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Diogelu’r Cyhoedd a Chymuned:

“Mae hwn yn gyfle gwych i’r cyhoedd ymgysylltu â’r prosiect unigryw hwn a fydd yn agored i’r cyhoedd yn fuan. Bydd yn ddiddorol clywed pa un fydd yn ymddangos fel y ffefryn, a byddaf yn diweddaru ar ganlyniad y bleidlais yn y Bwrdd Gweithredol ym mis Medi.”

Mae’r prosiect yn cael ei gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae digwyddiad lansio dathlu ar gyfer y teulu oll yn cael ei drefnu ar gyfer 2 Awst 2018 lle byddwn yn gweld hen draddodiad Wrecsam yn cael ei adfywio, Dydd Llun Pawb (Everybody’s Monday).