Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

16 Mehefin 2017

Ymweliad Safle Marchnad y Bobl Oriel Wrecsam

Mae gwaith i drawsnewid cyn Farchnad y Bobl yn gyfleuster celfyddydol rhanbarthol a marchnad yn dod ymlaen yn dda ac mae manteision cadarnhaol eisoes i’w gweld ar gyfer canol y dref.

Mae golau LED newydd a phaent i’r tyllau grisiau wedi gloywi’r ardaloedd a’u gwneud yn fwy croesawgar i ymwelwyr â chanol y dref. Mae siopau yn Arcêd y De hefyd wedi cael eu hadnewyddu gyda phaent i’r blaen ac arwyddion newydd.

Mae cynlluniau i gynnwys drysau newydd o’r maes parcio i’r cyfleuster a fydd yn caniatáu mynediad wedi ei awdurdodi i ymwelwyr o’r maes parcio.

Yn dilyn ymweliad safle diweddar dywedodd aelod Arweiniol y Cyngor dros Gymunedau, Partneriaethau, Amddiffyn y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol:

“Mae’r golau newydd a'r addurno yn sicr wedi gwneud gwahaniaeth i dyllau’r grisiau ac rwy’n sicr fod y rhai sy’n defnyddio’r maes parcio presennol yn rheolaidd yn gwerthfawrogi hyn. Mae’r gwaith ar y cyfleuster celfyddydol a'r farchnad yn dod ymlaen yn dda iawn ac yn fuan fe fyddwn yn gweld cyn neuadd y farchnad yn trawsnewid yn gyfleuster celfyddydol a marchnad a fydd o werth aruthrol i Wrecsam."

Pan fydd wedi ei gwblhau bydd y cyfleuster yn gartref i stondinau marchnad, lleoedd bwyd, ardaloedd eistedd, dwy oriel newydd, gofod perfformio ac ystafell i grwpiau ysgol a chelf ei defnyddio.

Mae disgwyl i’r datblygiad celfyddydol £4.5 miliwn gael ei gwblhau yn 2018, ac mae wedi ei gefnogi gan gyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru a Chyngor Wrecsam.

Drwy gydol cyfnod y gwaith, atgoffir y cyhoedd fod y busnesau yn Arcêd y De ar agor fel arfer.

Bob dydd Sadwrn mae gweithgareddau crefft am ddim yn yr Arcêd a gellir gweld y diweddaraf am y prosiect ar yr hysbysfwrdd newydd yn y Cafe in the Corner.