Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

16 Rhagfyr 2016

Cofiwch wirio amseroedd bysiau o ddydd Llun ymlaen

Bydd amseroedd rhai gwasanaethau bws yn newid ddydd Llun 19 Ionawr. Cynghorir teithwyr i fynd ar-lein i wirio amseroedd cyn teithio.

Mae'r newidiadau hyn wedi eu gwneud oherwydd bod gweithredwyr newydd yn darparu gwasanaethau bws RJs of Wem.

Gwasanaeth 64: Bydd y gwasanaeth bws o Ddyffryn Ceiriog i Langollen yn cael ei weithredu gan Tanat Valley Coaches yn unol â'r amserlen bresennol.

Gwasanaeth 146: Bydd y gwasanaeth bws o Wrecsam i’r Eglwys Wen yn cael ei weithredu gan D Jones a'i Fab (ychydig o newid i deithiau’r prynhawn. Gwiriwch yr amserlen).

Gwasanaeth 17: Bydd y gwasanaeth bws o Wrecsam i Moss Lodge yn cael ei weithredu gan Wrexham Taxis tridiau’r wythnos (dydd Mercher, dydd Gwener, dydd Sadwrn).

Gwasanaeth 34: Bydd y gwasanaeth bws o Wrecsam i Burton a Trefalun yn cael ei weithredu gan Wrexham Taxis tridiau’r wythnos (dydd Mercher, dydd Gwener, dydd Sadwrn).

Dywedodd y Cyng. David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant:

Hoffaf ddiolch i’r staff a’r gweithredwyr hynny sydd wedi cymryd camau rhagweithiol a sicrhau bod gwasanaethau bws yn cael eu cadw yn yr ardaloedd hyn.”

Yn anffodus nid oes yr un gweithredwr masnachol wedi dangos unrhyw ddiddordeb mewn rhedeg Gwasanaeth Rhif 6 (Wrecsam i Riwabon/Pont Adam) felly bydd y gwasanaeth yn dod i ben ddydd Llun 19 Rhagfyr. Fodd bynnag mae’r Cyngor yn benderfynol o ddod o hyd i weithredwr newydd ar gyfer y gwasanaeth a bydd ymarfer tendr arall ar gyfer y llwybr hwn yn cael ei gynnal cyn gynted â phosib.