Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

15 Chwefror 2017

Y Bws Gorau yn y Dref

Bydd y bws gorau yn y dref, bws Glowyr Gogledd Cymru, ar gwrt blaen yr amgueddfa ddydd Iau, 23 Chwefror, fel rhan o ddiwrnod Atgofion Glofaol arbennig yn Amgueddfa Wrecsam.

Mae’r diwrnod Atgofion Glofaol yn dechrau am 10.30am pan fydd cyfle i deithwyr fynd ar y bws i ddarganfod mwy am dreftadaeth lofaol Wrecsam a mwynhau’r casgliad gwych o arteffactau glofaol a gasglwyd at ei gilydd gan aelodau o Ymddiriedolaeth Cymdeithas Glowyr Gogledd Cymru.

Bydd Tony Jones, yr awdurdod pennaf ar hanes lamp y glowyr, wrth law yng nghaffi’r amgueddfa (10.30am - 12 hanner dydd ac 1 - 2.30pm) i adnabod y lampau glowyr y mae aelodau’r cyhoedd yn dod gyda nhw, yn ogystal ag arddangos rhai o’r lampau yn ei gasgliad ei hun a’r rhai sydd wedi eu harddangos yn y caffi.

Bydd Gwirfoddolwyr Ifanc yr amgueddfa yn y brif oriel gyda chasgliad cyffwrdd ar thema lofaol, i’r rhai sy’n hoff o godi gwrthrychau i fynnu a’u cyffwrdd. Bydd y troli o ryfeddodau glofaol ar gael o 10.30am - 12 hanner dydd ac 1 - 2.30pm)

Bydd taith dywys am ddim o amgylch yr arddangosfa, Yr Olaf ar ei Draed: Hanes Glofa'r Bers, am 11.30am a 2pm.

Mae pob gweithgaredd am ddim. Croesewir rhoddion i gefnogi gwaith yr amgueddfa.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau a Phartneriaethau: “Rwy’n gobeithio y bydd pawb sydd â diddordeb yn hanes glofaol Wrecsam yn manteisio ar y cyfle hwn i ymwneud â’r arddangosfa hon.

“Mae Ymddiriedolaeth Cymdeithas Glowyr Gogledd Cymru wedi rhoi arddangosfa gynhwysfawr at ei gilydd ar y bws, a byddwn yn annog pob un sydd â diddordeb yn hanes Wrecsam i fod yn bresennol.”

I gael rhagor o wybodaeth: ffoniwch 01978 297 460 neu ewch i dudalen facebook yr amgueddfa.

Y Newyddion Diweddaraf!

Bydd yr Amgueddfa Flêr ar gyfer plant 0-3 oed yn Amgueddfa Wrecsam ddydd Llun, 20 Chwefror, 10.30am tan 12 hanner dydd. £1 y plentyn. Galwch heibio.

Bydd y tîm Creu a Chymryd yn Amgueddfa Wrecsam ddydd Mawrth 21 Chwefror, 10.30am tan 12.30pm. £1 y plentyn. Galwch heibio.