Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

17 Mai 2017

Annog busnesau ag enw da i gofrestru gyda'r Cynllun Prynu Gyda Hyder

Ydych chi’n berchen ar fusnes ac wedi gweithio’n galed i redeg busnes dibynadwy gydag enw da? Ydych chi’n falch o’ch busnes ac eisiau hysbysebu’ch hun fel busnes wedi’i gymeradwyo gan Safonau Masnach?

Mewn ymateb i bryderon gan y cyhoedd ynghylch masnachwyr twyllodrus, mae cynghorau gogledd Cymru wedi ymuno â chynllun cenedlaethol sy'n rhoi sêl cymeradwyaeth i fusnesau dibynadwy, gan eu gosod ar wahân i fusnesau ffug.

Mae Prynu Gyda Hyder yn gynllun sy’n cael ei redeg ar draws Prydain ac sy’n cael ei weinyddu gan wasanaethau Safonau Masnach. Mae’n darparu rhestr o fusnesau cymeradwy sydd wedi ymrwymo i fasnachu’n deg a chymryd gwasanaethau cwsmeriaid o ddifrif.

Yn ystod ymgyrch Wythnos Atal Masnachwyr Twyllodrus ym mis Mai, canfu heddluoedd ac adrannau Safonau Masnach bod nifer o bobl yn ansicr ynghylch pa fasnachwyr y dylen nhw ymddiried ynddynt – yn arbennig o ystyried nifer y masnachwyr twyllodrus sy'n targedu pobl ddiamddiffyn ar garreg eu drws.

Mae Prynu Gyda Hyder yn rhoi rhestr i’r cyhoedd o fasnachwyr a busnesau cymeradwy gydag arferion masnachu teg.

Mae pob busnes ar y rhestr wedi bod yn destun gwiriadau manwl ac wedi eu harchwilio gan Safonau Masnach cyn iddyn nhw gael eu cymeradwyo i gymryd rhan yn y cynllun.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun:

Fel arall gall masnachwyr yn Wrecsam gysylltu â Safonau Masnach Wrecsam, CBSW, ar 01978 298997.