Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

14 Mawrth 2017

Cyhoeddi Enillydd Mis Chwefror

Mae enillydd mis Chwefror yng nghystadleuaeth ffotograffiaeth Calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018 wedi’i gyhoeddi gyda hynny’n golygu dwy fuddugoliaeth yn olynol i Geraint Roberts!

Unwaith eto gwnaeth y lluniau a gyflwynwyd ar gyfer mis Chwefror argraff fawr ar y beirniaid. Roedd eu penderfyniad y mis hwn yn un hynod o anodd a bu’n rhaid dewis yr enillydd o blith tri llun terfynol a farnwyd yn rhai o safon uchel dros ben.  

Yn y diwedd llun hardd Geraint o’r Bont ym Mangor-is-y-Coed a gafodd ei ddatgan yn fuddugol gan y beirniaid, ac roedd Geraint unwaith eto wrth ei fodd â’r penderfyniad.

Meddai:

"Alla’i ddim credu mod i wedi ennill ddwywaith!  Roedd yr afon yn arbennig o lonydd y diwrnod y tynnais y llun hwn, felly roedd adlewyrchiad perffaith o’r bont hanesyddol, hudolus i’w weld yn glir yn y dŵr. Rydw i am ddal ati i dynnu fy lluniau a phwy a ŵyr, efallai y bydda’ i’n lwcus am y trydydd tro’r mis nesa’!"

Meddai’r Cynghorydd Bob Dutton, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Corfforaethol ac Iechyd a Diogelwch:

"Mae’n amlwg fod ‘na lawer iawn o dalent allan yna, fel y mae safon uchel y lluniau a gyflwynwyd ar gyfer y gystadleuaeth yn ei ddangos.  Llongyfarchiadau i Geraint, a dal ati i anfon dy luniau i mewn."

Lansiwyd Cystadleuaeth Calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018 ddechrau mis Tachwedd yn dilyn y newyddion fod Gogledd Cymru’n bedwaredd uchaf ar y rhestr o lefydd i ymweld â nhw ar draws y byd.  Roedd staff ar y pryd yn meddwl nad oedd hi  ond yn iawn fod Wrecsam yn dathlu ei le yn y byd drwy gadw cofnod ffotograffig o’r ardal drwy gydol y flwyddyn. 

Nod y gystadleuaeth yw dod o hyd i lun a dynnwyd gan ffotograffydd amatur sy’n llwyddo i gyfleu naws y mis dan sylw.  Rydym rŵan yn gwahodd lluniau ar gyfer cystadleuaeth mis Mawrth a bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi yn gynnar ym mis Ebrill.

Bydd y lluniau buddugol i gyd yn ymddangos mewn calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018.

Does dim gwobrau o gwbl ar wahân i’r ffaith y bydd y 12 enillydd yn derbyn copïau o galendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018 a fydd yn cynnwys eu ffotograff nhw gyda’u henw arno pan gaiff ei gyhoeddi ym mis Tachwedd 2017.

Bydd yr holl elw o werthiant y calendr yn cael ei roi i elusennau’r Maer.

Gall y ffotograffau a gyflwynir fod o unrhyw le yn y Fwrdeistref Sirol yn ystod mis Mawrth ac mae telerau ac amodau yn bodoli.

Dylid anfon y lluniau drwy e-bost - rhai eglurdeb llawn fyddai orau - at calendar@wrexham.gov.uk.  Mae rhagor o wybodaeth a’r telerau ac amodau i’w gweld ar wefan y Cyngor: www.wrecsam.gov.uk.