Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

11 Ebrill 2017

Cyhoeddi Enillydd mis Mawrth

Mae enw enillydd mis Mawrth cystadleuaeth ffotograffiaeth Calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018 wedi cael ei gyhoeddi ac mae'r anrhydedd y mis hwn yn mynd i'r ffotograffydd amatur Paul Wynn am ei ffotograff syfrdanol o Erddi Erddig.

Roedd y beirniaid unwaith eto wedi eu plesio’n fawr gan safon y cynigion ac am yr ail fis yn olynol, roedd yn rhaid cynnal rownd benderfynu gyda thri o ffotograffau yn mynd benben.

Cyhoeddwyd yn y diwedd mai ffotograff prydferth Paul oedd yr enillydd, ac roedd Paul unwaith eto uwchben ei ddigon gyda’r penderfyniad.

Dywedodd Paul:

“Rwyf wrth fy modd fod fy ffotograff o Erddi Erddig wedi ennill Cystadleuaeth y Calendr ar gyfer mis Mawrth. Rwy’n ymweld ag Erddig sawl gwaith drwy gydol y flwyddyn, ac fel ffotograffwyr amatur eraill, rwyf wedi cymryd sawl ffotograff o’r gerddi prydferth a’r coetir o’u cwmpas o fewn ardal Erddig. Mae’n anrhydedd mawr fod fy ffotograff wedi ei ddewis ar gyfer y Calendr a byddwn yn annog ffotograffwyr eraill i gymryd rhan yn y gystadleuaeth yn ystod y misoedd sy’n weddill o’r flwyddyn.”

Lansiwyd Cystadleuaeth Calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018 ddechrau mis Tachwedd yn dilyn y newyddion bod Gogledd Cymru yn y bedwerydd yn y byd o ran y rhanbarthau i ymweld â nhw. Ar y pryd, roedd staff yn credu ei bod yn deg i Wrecsam ddathlu ei lle yn y byd gyda chofnod ar ffurf lluniau o Wrecsam drwy gydol y flwyddyn.

Nod y gystadleuaeth yw dod o hyd i lun gan ffotograffydd amatur sy’n dangos y mis hwnnw yn ei hanfod. Rydym bellach yn gwahodd lluniau mis Ebrill, a bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi yn fuan ym mis Mai.

Bydd y lluniau buddugol i gyd i'w gweld yng nghalendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018.

Nid oes gwobr i’r enillwyr, ond bydd pob un o’r 12 ohonynt yn cael copïau o galendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018 pan fydd yn cael ei argraffu fis Tachwedd 2017, gyda’u llun a’u henw oddi tano.

Bydd yr holl elw o werthu’r calendr yn mynd tuag at yr elusennau a ddewisir gan y Maer.

Gall y lluniau fod o unrhyw le yn y fwrdeistref sirol sydd wedi’u tynnu yn ystod mis Chwefror ac mae amodau a thelerau i'r gystadleuaeth.

Dylid cyflwyno’r lluniau drwy e-bost, (gwell yw anfon rhai eglurder llawn), at calendar@wrexham.gov.uk. Mae rhagor o wybodaeth ac amodau a thelerau ar gael ar wefan y Cyngor ar www.wrecsam.gov.uk.