Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

16 Mai 2017

Tynnu Llun a Bod yn Enillydd?

Anogir ffotograffwyr amatur i anfon eu hoff luniau a dynnwyd o amgylch y fwrdeistref sirol i Gystadleuaeth Calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018.

Mae trefnwyr nawr yn derbyn ceisiadau ar gyfer mis Mai a dylid eu hanfon i calendar@wrexham.gov.uk

Gall ceisiadau fod o unrhyw le yn y fwrdeistref sirol a dynnwyd yn ystod mis Mai a gall cystadleuwyr anfon hyd at bum llun.

Nod y gystadleuaeth yw cynhyrchu Calendr ym mis Tachwedd 2018 sy'n dangos "perlau bach" Wrecsam sy’n gwneud y fwrdeistref sirol mor unigryw a deniadol ag y mae i ymwelwyr a thrigolion.

Cafodd ei lansio ar ddechrau Tachwedd 2017 yn dilyn y newyddion bod Gogledd Cymru y pedwerydd yn y byd o ranbarthau i ymweld â nhw. Roedd staff ar y pryd yn meddwl ei fod ond yn iawn fod Wrecsam yn dathlu ei le yn y byd gyda chofnod o Wrecsam trwy’r flwyddyn.

Bydd y 12 llun a enillodd yn cael eu harddangos yng Nghalendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018.

Mae chwe chystadleuydd buddugol eisoes wedi eu dewis ac mae’r beirniaid yn parhau i gael eu plesio gyda safon y cystadleuwyr wrth i’r gystadleuaeth barhau.

Nid oes unrhyw wobr i’r enillwyr ond bydd y 12 yn derbyn copi o’r Calendr pan fydd yn cael eu hargraffu gyda’u llun a’u henw’n ymddangos ynddo.

Bydd holl elw o werthiant y calendr yn cael ei gyflwyno i elusennau a ddewiswyd gan y Maer.

Mae Telerau ac Amodau ar gael ar wefan y Cyngor yn www.wrecsam.gov.uk