Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

04 Ionawr 2017

Cynghorwyd y cyhoedd i waredu coed yn briodol

Gyda’r deuddegfed noson yn agosáu, bydd preswylwyr yn brysur yn tynnu eu haddurniadau i lawr. 

Cynghorir aelodau o’r cyhoedd i ddefnyddio gwasanaethau’r cyngor i waredu eu coed Nadolig gwir (y rhai nad ydynt yn artiffisial) yn briodol.

Gellir torri coed a’u gosod mewn biniau ailgylchu gwastraff gardd, neu eu cymryd i’r Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu. 

Dywedodd Y Cyngh. David A. Bithell, Aelod Arweiniol Dros Yr Amgylchedd a Chludiant: “Rydym yn gobeithio y bydd pawb yn manteisio ar ein cyfleusterau a gwasanaethau ailgylchu a gwaredu eu coed Nadolig yn gyfrifol.”