Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

16 June 2017

Gorchuddio ar Dai Cyngor

Yn dilyn y digwyddiad trychinebus diweddar yn Grenfell Tower yn Llundain, mae nifer o ymholiadau wedi cyrraedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam mewn perthynas â'r Inswleiddiad Waliau Allanol (EWI) i adeiladau ar draws y Bwrdeistref Sirol.

Roedd y gorchudd a ddefnyddiwyd i ailwampio Grenfell Tower yn system sgrin law wedi’i awyru a ddim yn system slipiau bric/ rendr wedi’i inswleiddio y mae’r Cyngor yn ei ddefnyddio.

Mae'r holl systemau EWI y mae’r Cyngor yn eu defnyddio wedi bod yn destun profion manwl, gan gynnwys profion tân, drwy BBA (British Board of Agrément) a BRE (British Research Establishment) ac yn cydymffurfio â Safonau Prydeinig a Rheoliadau Adeiladu cyfredol. A dyma'r rhesymau y mae'r Cyngor wedi defnyddio'r deunyddiau hyn".