Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

17 Mai 2017

Gall grwpiau chwaraeon wneud cais am arian yn ystod cylch cyllido nesaf y Gist Gymunedol

Mae mentrau chwaraeon cymunedol ar draws Wrecsam yn cael eu hannog i fanteisio ar gronfa ariannol a all eu helpu.

Mae Chwaraeon Cymru, sy'n cefnogi ac yn annog pobl i gymryd rhan mewn chwaraeon, yn cynnig hyd at £1500 i grwpiau drwy’r Gist Gymunedol.  

Mae cyllid pellach ar gael ar gyfer clybiau sy’n hyrwyddo chwaraeon merched, chwaraeon anabledd a chynhwysiad cymdeithasol.

Mae cyfnod ymgeisio ar gyfer y cylch cyllido presennol ar agor tan ddydd Mercher 7 Mehefin, gyda'r panel yn cyfarfod i drafod y ceisiadau ar 21 Mehefin.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Louise Brady, Rheolwr Cynorthwyol Datblygu Chwaraeon CBSW, ar 01978 297359 neu louise.brady@wrexham.gov.uk

Mae gwybodaeth hefyd ar gael ar y wefan: www.wrecsam.gov.uk/

I wneud cais ar-lein ewch i http://sport.wales/?lang=cy&