Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

10 Ionawr 2017

Peiriannau meysydd parcio newydd yn derbyn taliadau drwy gerdyn

Mae’r peiriannau talu newydd sydd wedi’u gosod ym meysydd parcio’r Cyngor yng nghanol tref Wrecsam yn gallu derbyn taliadau drwy gardiau ‘chip a pin’.

Roedd y peiriannau newydd yn eu lle ac yn derbyn taliadau arian parod ddechrau Ionawr ond erbyn hyn mae’r systemau angenrheidiol yn eu lle i alluogi pobl i dalu am barcio gyda chardiau debyd a chredyd.

Mae’r peiriannau newydd wedi’u gosod yn:

Meddai’r Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth: “Rydw i’n falch o weld bod y cyfleusterau newydd hyn wedi’u gosod.

“Bydd  y peiriannau newydd yn wych ar gyfer pobl sy’n dod i Wrecsam i siopa ac yn defnyddio’r meysydd parcio gan eu bod nhw’n golygu na fydd angen iddyn nhw ddod o hyd i’r newid cywir .”