Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

07 Chwefror 2017

Gwaharddiad Baw Cŵn yn Parhau

Mae neges y Cyngor ‘Cadwch y Lle’n Lân – Cliriwch Faw’r Ci’ yn parhau i’r perchnogion cŵn anghyfrifol sy’n parhau i ganiatáu i’w cŵn faeddu heb ei lanhau yn parhau.

Mae dros 102 dirwy cŵn sy’n baeddu wedi eu cyhoeddi ers i Kingdom dderbyn rôl gorfodi fis Ebrill diwethaf a 75 arall wedi eu cyhoeddi ar gyfer parthau gwahardd cŵn. Mae hyn yn cymharu gydag ond 21 dirwy yn y ddwy flynedd flaenorol.

Dywedodd y Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant:

“Mae baw cŵn yn parhau i ddifetha ein cymunedau ac yn rhywbeth mae gan y cyhoedd farn gref amdano. Mae Kingdom Security wedi bod yn talu sylw arbennig i’r drosedd hon ac mae’r ffigurau yn dangos yr effaith maent yn ei gael dros eu hunain. Maent yn delio gyda throseddwyr ar draws y fwrdeistref sirol ac rwy’n ddiolchgar i aelodau’r cyhoedd am barhau i roi gwybod am y mater.”

Mae adroddiadau i Adran yr Amgylchedd ynglŷn â chŵn yn baeddu wedi cynyddu ers dechrau’r flwyddyn a gellir rhoi gwybod am achosion o gŵn yn baeddu drwy e-bost i contact-us@wrexham.gov.uk. Gellir rhoi enwau troseddwyr os yn hysbys ac amser digwyddiadau yn gyfrinachol