Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

13 Mawrth 2017

Perchnogion cŵn yn croesawu Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus

Mae Perchnogion cŵn ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alyn wedi croesawu Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus newydd a ddaeth i rym fis Mawrth. 

O dan y Gorchymyn, mae cŵn wedi’u gwahardd o feysydd parcio a chanolfannau ymwelwyr yn ein holl barciau gwledig, ond gellir eu gollwng yn rhydd pan nad ydynt yn yr ardaloedd hynny. 

Cyflwynwyd y Gorchymyn ddechrau mis Mawrth ar ôl ymgynghoriad cyhoeddus, a ddangosai gefnogaeth gref o blaid rheoli cŵn mewn ardaloedd dynodedig ym mharciau gwledig y fwrdeistref sirol ac o amgylch canolfannau ymwelwyr a meysydd parcio. 

O dan y Gorchymyn, mae angen i berchnogion cŵn: 

Gadw eu cŵn oddi ar lawntiau bowlio, caeau chwarae sydd wedi'u marcio ac ardaloedd i blant chwarae, parciau sgrialu, cyrtiau tennis ac ardaloedd chwarae aml-ddefnydd.   (Mae eithriad i berchnogion cŵn tywys)

Rhoi eu cŵn ar dennyn pan fydd Swyddog Awdurdodedig yn gofyn iddyn nhw wneud hynny. 

Rhoi eu cŵn ar dennyn o amgylch canolfannau ymwelwyr a meysydd parcio mewn parciau a lawntiau bowlio. 

Rhoi eu cŵn ar dennyn ar ffyrdd cyhoeddus a phalmentydd. 

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell: 

“Mae’n wych mynd i’r parc a gweld perchnogion cŵn cyfrifol yn mwynhau’r ardaloedd gyda’u cŵn.   Mae'r rhan fwyaf i'w gweld yn cytuno bod y Gorchymyn newydd yn "synnwyr cyffredin" ac nad yw'n broblem cydymffurfio ag o.   Ni ddylai’r mesurau newydd achosi unrhyw bryder i berchnogion cŵn cyfrifol.   Fodd bynnag, bydd y rhai nad ydynt yn codi baw eu ci yn parhau i dderbyn dirwy wrth gael eu dal ac rwy'n annog pobl i barhau i roi gwybod i ni am y troseddwyr, yn gyfrinachol, trwy e-bostio contact-us@wrexham.gov.uk