Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

11 Ebrill 2017

Digwyddiad gWYch yng nghanol y dref i deuluoedd y Pasg hwn

Gwahoddir teuluoedd i ddigwyddiad llawn hwyl ar thema’r Pasg yng Nghanol Tref Wrecsam yr wythnos hon.

Bydd yr Helfa Wyau Pasg Fawr yn cael ei chynnal rhwng 11am a 2pm ddydd Iau, 13 Ebrill, gyda gwahoddiad i’r rhai hynny sy’n cymryd rhan i godi eu taflen gliwiau o Sgwâr y Frenhines cyn i'r helfa ddechrau.

Bydd cliwiau yn arwain helwyr i 12 gwahanol fusnes yn Wrecsam, lle byddant yn casglu wyau siocled o fasgedi yn ffenestr pob siop neu eiddo.

Bydd yr helwyr wyau hefyd yn cael y dasg o ddod o hyd i gyfres o 12 llythyren wahanol sydd eu hangen i greu gair ar thema’r Pasg – gyda’r addewid o hyd yn oed rhagor o siocled os gallant ffurfio’r gair cywir.

Bydd digwyddiadau crefftau yn cael eu cynnal drwy gydol yr helfa mewn pabell fawr ar Sgwâr y Frenhines, gyda Chwningen y Pasg ei hun yn bresennol.

Dywedodd Claire Luckock, Cydlynydd Digwyddiadau yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam: “Mae hwn yn argoeli i fod yn ddigwyddiad llawn hwyl a byddem yn annog plant i ddod draw a rhoi cynnig arni – mae digon o siocled ar gael!

“Bydd hefyd yn ddigwyddiad llawn hwyl i bob plentyn sy’n awyddus i gadw’n brysur yn ystod gwyliau’r Pasg.”

Mae'r digwyddiad am ddim. Mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.