Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

07 Ebrill 2017

Sesiynau Nofio am Ddim dros y Pasg

Bydd nofio a gweithgareddau am ddim ar gael mewn canolfannau hamdden lleol ar gyfer plant dan 16 er mwyn eu cadw nhw’n brysur yn ystod Gwyliau’r Pasg.

Rhwng dydd Sadwrn 8 Ebrill a dydd Sul 23 Ebrill bydd Byd Dŵr Wrecsam yn cynnig nofio am ddim o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 2pm a 3pm a rhwng 3.30pm a 4.30pm ar ddydd Sadwrn.

Mae Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans yn cynnig nofio am ddim ar ddydd Iau rhwng 2pm a 3pm ac ar ddydd Sul rhwng 10am ac 11am.

Yn y Waun gall plant dan 16 nofio am ddim ddydd Llun 18 Ebrill rhwng 4pm a 5pm a dydd Gwener 21 Ebrill rhwng 4pm a 5pm.

Cysylltwch â’ch canolfan hamdden a gweithgareddau lleol i gael rhagor o fanylion am nofio am ddim a gweithgareddau eraill fydd yn digwydd yn ystod Gwyliau’r Pasg.