Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

03 Ionawr 2017

Cynghorir i rieni fydd Hafod y Wern yn agor i ddisgyblion ar ddydd Llun

Bydd Ysgol Gynradd Gymunedol Hafod Y Wern ar gau tan ddydd Llun 9fed Ionawr pan fydd ar agor bryd hynny i ddisgyblion.

Mae’r Awdurdod Addysg Lleol yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra yr achoswyd, ond hoffem bwysleisio na fydd colled o ran diwrnodau addysgu disgyblion.

Mae’r rheswm am yr oedi gydag agor yr adeilad newydd yn deillio o effaith yr amodau tywydd ar gwblhau’r arwynebau allanol.