Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

22 Mehefin 2017

Gwahoddir cefnogwyr hanes i ddysgu mwy am Stori Wrecsam yn yr ŵyl treftadaeth flynyddol

Gwahoddir preswylwyr ac ymwelwyr i ymuno mewn diwrnod yn dathlu treftadaeth Wrecsam pan gynhelir y Ffair Hanes Lleol.

 Cynhelir Stori Wrecsam ym mlaengwrt Amgueddfa Wrecsam o 11am tan 4pm dydd Sadwrn, 1 Gorffennaf - gwahoddir pawb i ddod a dysgu mwy am hanes yr ardal gyda nifer o grwpiau a chynrychiolwyr gwahanol.

 Trefnir hyn gan y Fforwm Treftadaeth Wrecsam, bydd mwy na 18 gwahanol gymdeithasau lleol yn mynychu.

 Bydd digwyddiadau a gweithgareddau yn cynnwys sgwrs gan aelodau o’r Ymddiriedolaeth Gardd Gaerog Fictoraidd Erlas ar y dylunydd gardd William Goldring; cyfle i archwilio hanes mwyngloddio drwy’r amgueddfa symudol gan yr Ymddiriedolaeth Cymdeithas Mwyngloddwyr Gogledd Cymru a cheir cyflwyniadau ar brosiectau diweddar gan y Grŵp Hanes Lleol Brychdyn.  Fe fydd yr arddangoswyr hefyd yn gwerthu llyfrau ac eitemau eraill.

Bydd Gary Brown o’r Grŵp Treftadaeth Brymbo yn rhoi sgwrs ar gynlluniau gan y grŵp ar gyfer ailddatblygu hen weithfeydd dur Brymbo, a bydd Dr John Cubitt yn cyflwyno hanes 3000 o flynyddoedd yn Holt.

 Bydd Phil Phillips, tywysydd yn arwain teithiau cerdded am ddim o amgylch Canol Tref Wrecsam, a bydd Ruth Moore, adroddwr storïau a cherddor yn darparu hwyl i bawb gyda’i chymysgedd o gomedi, adrodd storïau a chân.

 Bydd Tangtwistle, diddanwyr canoloesol yn adrodd hanesion am feddyginiaeth ganoloesol; bydd gwirfoddolwyr o Amgueddfa Wrecsam yn arwain gweithgareddau creu crefftau a chynrychiolwyr ar ran Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, a fydd hefyd yn darparu gweithgareddau ar y blaengwrt.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Mae diddordeb da mewn hanes lleol yn Wrecsam, a phryd bynnag y cynhelir digwyddiadau fel hyn, yn Amgueddfa Wrecsam ac ar draws y sir, mae llawer o bobl bob amser yn dod i ymweld.

“Rydym yn Wrecsam yn ffodus o fyw mewn ardal sydd yn llawn cyfoeth o hanes, a thrwy hynny bydd mwy na digon i bobl ganfod a dysgu ar y diwrnod.

“Yn ogystal â’r nifer o weithgareddau a gynigir, bydd hyn hefyd yn ddigwyddiad difyrrus i deuluoedd a phlant.

“Rwy’n annog holl breswylwyr sydd â diddordeb mewn hanes lleol i fynychu, a hoffem ddiolch i’r Fforwm Treftadaeth Wrecsam am drefnu’r digwyddiad.”

Mae mynediad i'r digwyddiadau hyn yn rhad ac am ddim.

I weld rhaglen lawn yn manylu'r holl weithgareddau ar y diwrnod, ewch i  www.wrexhamstory.co.uk.