Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

07 Ebrill 2017

Bydd elfen newydd i’r ŵyl yn dod â cherddorion ac artistiaid at ei gilydd i ddathlu’r Gymraeg

Bydd gŵyl gerddoriaeth fawr yng ngogledd Cymru yn lansio digwyddiad newydd sbon eleni i arddangos y Gymraeg, ei cherddoriaeth a'i diwylliant.

Fel rhan o Ŵyl Ffocws Cymru 2017, sy’n cael ei chynnal yn Wrecsam ar 11-13 Mai, bydd digwyddiad newydd o’r enw Hwb Cymraeg yn cael ei gynnal gyda cherddorion ac artistiaid Cymraeg a fydd yn rhoi cipolwg i bobl ar y Gymraeg a sut mae'r iaith wedi dylanwadu ar eu gwaith.

Mewn tipi ar Sgwâr y Frenhines Wrecsam bydd Hwb Cymraeg yn cynnwys gweithdai Cymraeg, sesiynau radio byw a sgyrsiau gan nifer o artistiaid – bydd yr enwogion o fri yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir.

Mae Hwb Cymraeg yn cael ei drefnu ar y cyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, FOCUS Wales, Menter Iaith y Fflint a Wrecsam a Choleg Cambria.

Meddai Stephen Jones, Cydlynydd y Gymraeg, Cyngor Wrecsam: “Rydym ni’n falch iawn o gael gweithio mewn partneriaeth â FOCUS Wales, Menter Iaith y Fflint a Wrecsam a Choleg Cambria i drefnu’r digwyddiad yma.

“Bydd hwn yn gyfle gwych i arddangos y Gymraeg i 7000 a mwy o bobl sy’n teithio o bell ac agos i fynychu Gŵyl Ffocws Cymru pob blwyddyn.

“Mae arnom ni hefyd eisiau amlygu’r holl gyfleoedd sydd ar gael yn Wrecsam i bobl ddysgu Cymraeg, ac rydym ni’n gobeithio ysbrydoli pobl i ddechrau arni.

“Mae ein hamserlen yn prysur lenwi ac rydym ni'n edrych ymlaen at gyhoeddi'r manylion gyda hyn."

Meddai Neal Thompson, FOCUS Wales: “Rydym ni’n edrych ymlaen yn fawr iawn at gyflwyno’r llwyfan newydd sbon yma i Wŷl Ffocws Cymru, gyda chefnogaeth Cyngor Wrecsam a Menter Iaith.

“Mae hyrwyddo’r Gymraeg yn rhan annatod o’r ŵyl, ac mae gallu rhoi cyfle i ymwelwyr, gartref a thramor, ddysgu am y Gymraeg a’i siarad yn ychwanegiad gwerthfawr iawn at raglen 2017.”

Meddai Rhian Davies, Swyddog Cyfathrebu Menter Iaith y Fflint a Wrecsam: “Mae Menter Iaith y Fflint a Wrecsam yn falch iawn o gefnogi’r Hwb Cymraeg a fydd yn rhan o Ŵyl Ffocws Cymru eleni.

“Mae’r digwyddiad yma’n plethu’n wych gyda Mis Iaith ar Daith y Fflint a Wrecsam, sef mis o weithgareddau Cymraeg.

“Mae’r calendr yn orlawn o ddigwyddiadau a fydd yn hyrwyddo’r Gymraeg ar draws y fro, mewn ysgolion, cymunedau a gweithleoedd gyda Chymry Cymraeg, dysgwyr a phobl ddi-Gymraeg.

“Mae nifer o gymdeithasau a chorau yn agor eu drysau yn ystod Mis Iaith ar Daith, er mwyn i aelodau o’r cyhoedd, yn arbennig y rheiny sydd â diddordeb yn y Gymraeg, ymweld a chael blas ar y gweithgareddau.

“Rydym ni’n gobeithio y bydd pobl yn manteisio ar y cyfle hwn i gymdeithasu, dysgu a mwynhau trwy gyfrwng y Gymraeg.

“O’r arlwy eang sy’n cael ei gynnig, mae’n amlwg bod y Gymraeg yn fyw ac yn iach yng ngogledd ddwyrain Cymru!”

“Rydym ni’n falch o gyhoeddi y bydd ymwelydd arbennig iawn yn dod draw i’r Hwb Cymraeg ddydd Iau 11 Mai am 4pm, sef Magi Ann, seren yr ap hynod boblogaidd Magi Ann a’i Ffrindiau.

“Mae croeso mawr i deuluoedd ymuno efo ni i ddathlu Parti Magi Ann. Mi fydd yna jeli coch a chacennau Magi Ann i bawb, yn ogystal â sesiwn stori a chân a chyfle i gyfarfod y cymeriad hoffus sydd wedi bod o gymorth i gannoedd o blant Cymru ddysgu darllen yn y Gymraeg.”

Am fwy o wybodaeth am Hwb Cymraeg a’r rhestr lawn o ddigwyddiadau Gŵyl Ffocws Cymru eleni, ewch i www.focuswales.com.