Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

03 Gorffennaf 2017

Blas ar Bleser yn Amgueddfa Wrecsam

Mae gan Amgueddfa Wrecsam noson o ymlacio a mwynhau ar y gweill i chi.

Am ddim ond £20 y pen, mae’r amgueddfa yn cynnal noson ganol haf o Ffair, Cerddoriaeth a Barddoniaeth Gymraeg.

Gallwch ymbleseru mewn amrywiaeth blasus o fwydydd Cymreig, gan gynnwys caws, cynfennau a danteithion traddodiadol sydd wedi ennill gwobrau, yn ogystal â darganfod blasau a sawrau newydd.

Yn y ffair flasus, bydd Ceinwen Roberts yn chwarae darnau heddychlon ar y delyn ac Aled Lewis Evans, awdur a bardd enwog o Wrecsam, yn adrodd barddoniaeth.

I ddod â’r noson i ben, bydd pwdin blasus a gwydraid o win ysgafn neu ddiod feddal.

Cynhelir y digwyddiad ddydd Gwener 14 Gorffennaf rhwng 4.30pm ac 8.00pm ac mae'n rhaid archebu lle.

I archebu eich tocyn, ffoniwch 01978 297460 neu anfonwch e-bost at museum@wrexham.gov.uk.