Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

13 Chwefror 2017

Cyn-filwr yn cyflwyno baner i’r amgueddfa i baratoi am daith hir dramor

Mae’r faner sy’n cynrychioli un o gymdeithasau cyn-filwyr Wrecsam wedi ymuno â rhai cyfatebol yn Amgueddfa Wrecsam wrth i’w deiliad fynd draw i ben pellaf y byd.

Bydd Peter Archer, deiliad baner Cyn-filwyr Corea, yn allfudo yn fuan i Seland Newydd i fyw gyda’i fab a’i deulu.

Wrth iddo baratoi am ei daith, mae Mr Archer wedi cyflwyno baner Cymdeithas Cyn-filwyr Corea i Amgueddfa Wrecsam, i’w chadw fel rhan o’i gasgliad ac ar gyfer cadwraeth yn y dyfodol.

Mae’r faner yn un o bedair – ynghyd â’r rhai ar gyfer Cymdeithasau Cyn-filwyr yr Wythfed Byddin, Seren Burma a Normandi - a oedd yn destun ymgyrch ariannu torfol yn 2016 i sicrhau eu bod yn cael eu hadfer a’u harddangos yn barhaol yn Neuadd y Dref.

Mae Amgueddfa Wrecsam bellach yn dal y baneri ar gyfer cymdeithasau cyn-filwyr Corea, yr wythfed Byddin a seren Burma, a bydd y rhain yn cael eu dosbarthu’n fuan i'r People’s History Museum, Manceinion, i’w cynnal, eu gosod a’u fframio yn barod i’w hadleoli i Siambr y Cyngor.

Bydd y bedwaredd faner, sy’n cynrychioli Cymdeithas Cyn-filwyr Normandi, yn ymuno â chasgliad yr amgueddfa wedi i’r aelodau olaf o’r gymdeithas sy’n goroesi wedi ein gadael.

Dywedodd y Cyng. David Griffiths, Cefnogwr y Lluoedd Arfog ar gyfer Cyngor Wrecsam: "Hoffwn roi fy niolch diffuant i Mr Archer am drosglwyddo baner cyn-filwyr Corea i Amgueddfa Wrecsam, a byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau ei fod – ynghyd â’r baneri eraill – yn cael ei adfer yn gywir ac yn cael ei arddangos gyda balchder yn Neuadd y Dref.

“Diolch i lwyddiant yr ymgyrch ariannu torfol yn 2016, rydym yn gwybod fod pobl Wrecsam yn teimlo llawer o barch a hoffter tuag at y baneri hyn a’r cyn-filwyr y maent yn eu cynrychioli.”