Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

05 Chwefror 2014

Cyngor i ystyried opsiynau gwasanaeth hamdden

Bydd Bwrdd Gweithredol Cyngor Wrecsam yn gwneud penderfyniad ar ddyfodol ddarpariaeth hamdden yn y Fwrdeistref Sirol ddydd Mawrth nesaf.

Mar adroddiad gan y Cynghorydd David Griffiths , Aelod Arweiniol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion , yn amlinellu nifer o argymhellion i'r Cyngor eu hystyried.

Argymhellion yr adroddiad , yn gryno yw:

Mae'r adroddiad yn cyflwyno argymhellion yr Adolygiad Hamdden a gynhaliwyd ar ran y Cyngor gan yr Ymgynghoriaeth Chwaraeon , ynghyd â'r sylwadau a wnaed gan y cyhoedd ar yr argymhellion hynny . Naeth Cyngor Wrecsam yn ymestyn y cyfnod ymgynghori hyd at ddiwedd mis Ionawr er gallai gymaint o bobl â phosib cael dweud eu dweud , ac rydym wedi cael ymateb cryf iawn gyda mwy na 2000 o sylwadau.

Dywedodd y Cynghorydd Griffiths :

Mae ein gwasanaethau hamdden yn darparu gwasanaeth gwerthfawr i bobl Wrecsam o ran cefnogi iechyd a lles a rhagoriaeth ym myd chwaraeon. Fodd bynnag , dyma wasanaeth dewisol sy'n costio y Cyngor tua £ 1,800,000 y flwyddyn i'w rhedeg ac yn cynnwys nifer o adeiladau allweddol y bydd angen i gael eu disodli ac yn y cyfamser yn rhedeg ar golled sylweddol yn y tymor byr i ganolig. Mae Canolfan Hamdden Plas Madoc ei ben ei hun yn gwneud colled o fwy na £ 500k y flwyddyn.

Mae'r cyngor yn gorfod dod o hyd i werth o leiaf £ 45m  o arbedion dros y pum mlynedd nesaf ac yr ydym am sicrhau bod pobl Wrecsam yn parhau i gael y cyfle i gael mynediad at gyfleusterau hamdden.

Mae'n rhaid i Aelodau gymryd penderfyniad anodd er mwyn gwneud arbedion angenrheidiol tra hefyd ceisio sicrhau dyfodol tymor hir ar gyfer hyd yn oed Gwasanaeth Hamdden llai  yn y Fwrdeistref Sirol.

Bydd yr argymhellion hyn yn helpu i sicrhau dyfodol ar gyfer gwasanaeth hamdden yn y Fwrdeistref Sirol yn ei chyfanrwydd drwy fuddsoddi mewn un canolfan allweddol a thrwy drosglwyddo'r gwasanaeth i ymddiriedolaeth hamdden sy'n bodoli eisoes.