Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

22 Mehefin 2017

Cyhoeddi Enillydd Llun Calendr mis Mai

Enillydd llun calendr mis Mai yw Geraint Roberts sydd wedi ennill am y trydydd tro!

Mae llun heddychlon a hardd Geraint o Lanfa Trefor yn gynnar gyda’r nos, yn dangos popeth sy’n hardd ynghylch mis Mai - gan gynnwys y blodau ar y coed.

Dywedodd Geraint:

“Mae’n braf dod i’r brig unwaith eto. Mae’r ardal yn un o harddwch naturiol eithriadol ac mae sawl cyfle i dynnu lluniau gwych, yn enwedig os yw’r tywydd yn dda.”

Dywedodd yr Aelod Arweiniol dros Gynllunio a Gwarchod y Cyhoedd, y Cynghorydd David Kelly:

“Mae’n llun prydferth mewn ardal odidog ac estynnaf fy llongyfarchiadau i Geraint am gipio’r wobr gyntaf unwaith eto.”

Lansiwyd Cystadleuaeth Calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018 ddechrau mis Tachwedd yn dilyn y newyddion bod Gogledd Cymru yn y bedwerydd yn y byd o ran y rhanbarthau i ymweld â nhw. Ar y pryd, roedd staff yn credu ei bod yn deg i Wrecsam ddathlu ei lle yn y byd gyda chofnod ar ffurf lluniau o Wrecsam drwy gydol y flwyddyn.

Nod y gystadleuaeth yw dod o hyd i lun gan ffotograffydd amatur sy’n dangos y mis hwnnw yn ei hanfod.

Rydym bellach yn gwahodd lluniau ar gyfer mis Mehefin a bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi yn gynnar ym mis Gorffennaf.

Bydd y lluniau buddugol i gyd i'w gweld yng nghalendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018. Nid oes gwobr i’r enillwyr, ond bydd pob un o’r 12 ohonynt yn cael copïau o galendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018 pan fydd yn cael ei argraffu fis Tachwedd 2017, gyda’u llun a’u henw oddi tano.

Bydd yr holl elw o werthu’r calendr yn mynd tuag at yr elusennau a ddewisir gan y Maer.

Gall y lluniau fod o unrhyw le yn y fwrdeistref sirol sydd wedi’u tynnu yn ystod mis Mehefin ac mae amodau a thelerau i'r gystadleuaeth.

Dylid cyflwyno’r lluniau drwy e-bost, (gwell yw anfon rhai eglurder llawn), at calendar@wrexham.gov.uk. Mae rhagor o wybodaeth ac amodau a thelerau ar gael ar wefan y Cyngor ar www.wrecsam.gov.uk.