Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

16 Mawrth 2017

Maer yn croesawu cyn-filwyr y Lluoedd Arfog i Neuadd y Dref

Mynychodd nifer o gyn-filwyr dderbyniad yn Neuadd y Dref, Wrecsam yr wythnos ddiwethaf.   

Trefnwyd y digwyddiad gan y Cynghorydd John Pritchard, Maer Wrecsam; y Cynghorydd David Griffiths, Cefnogwr y Lluoedd Arfog yn Wrecsam a Keith Pritchard, Cadeirydd Cangen Wrecsam o Gymdeithas y Llynges Frenhinol.

Cafodd y mynychwyr araith gan y Cynghorydd Pritchard yn Siambr y Cyngor, cyn cael lluniaeth. 

Yn ystod y digwyddiad, cyflwynwyd tarian i’r Cynghorydd Pritchard hefyd ar ran Cymdeithas y Llynges Frenhinol. 

Dywedodd y Cynghorydd John Pritchard, Maer Wrecsam: “Yn ystod fy nghyfnod fel Maer, rwyf wedi mynychu llawer o ddigwyddiadau lle mae llawer o gyn-filwyr Wrecsam wedi bod yn bresennol.

“Ond rwyf wedi sylwi er imi fod yn ffodus i gwrdd â chyn-filwyr Wrecsam, nid wyf erioed wedi bod mewn digwyddiad lle roeddent i gyd yn bresennol.

“Mae cymuned cyn-filwyr Wrecsam yn rhychwantu cenedlaethau, gyda dynion a merched wedi gwasanaethu mewn nifer o wahanol wrthdrawiadau dros y 75 mlynedd diwethaf.   Mae pob un o’r gymuned honno yn haeddu ein gwerthfawrogiad, ac roeddwn yn dymuno cynnal digwyddiad lle croesawyd pob un ohonynt a chyfle iddynt gwrdd â’i gilydd.

“Ac yn y bôn, roeddwn eisiau diolch iddynt am bopeth maent wedi’i wneud.”

Dywedodd y Cyng. David Griffiths, Cefnogwr y Lluoedd Arfog ar gyfer Cyngor Wrecsam: “Ni ellir gorbwysleisio’r cyfraniadau a wnaed gan Gymuned y Lluoedd Arfog i Wrecsam, ac ni ellir gor-ddweud ein dyled iddynt. 

“Rwy’n ddiolchgar iawn i’r Cyng Pritchard a Keith Pritchard am drefnu’r digwyddiad hwn.”