Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

15 Mehefin 2017

“Braf cael dod yn ôl i drefn”

Bydd Bwrdd Gweithredol newydd Cyngor Wrecsam yn cyfarfod am y tro cyntaf ddydd Mawrth (20 Mehefin) ac mae ei aelodau’n awyddus i gael dod yn ôl i drefn. 

Mae pump aelod newydd ar y Bwrdd, sef y Cynghorwyr Terry Evans, Phil Wynn, William Baldwin, David Griffiths a Paul Rogers. Maent yn ymuno â'r aelodau blaenorol, sef y Cynghorydd Mark Pritchard, yr Arweinydd, y Cynghorydd Hugh Jones, y Dirprwy Arweinydd a'r Cynghorwyr David A Bithell, Joan Lowe a David Kelly. 

Ar y rhaglen mae Strategaeth TGCh a Digidol y Cyngor hyd at 2020 a’r modd y mae’n ategu blaenoriaethau’r Cyngor i drawsnewid pŵer technoleg ddigidol i newid sut mae’r Cyngor yn gweithio a'r modd mae'n cefnogi ac yn ymgysylltu â chymunedau.

Bydd Aelodau hefyd yn derbyn Adroddiad Perfformiad Corfforaethol Chwarter 4 ac adroddiad monitro blynyddol Safonau’r Iaith Gymraeg.  

Dywedodd y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd y Cyngor: 

“Mi fydd hi’n braf cael dod yn ôl i drefn gydag aelodau newydd y Bwrdd. Rwy’n croesawu’r aelodau newydd, sydd â llawer o brofiad rhyngddynt ac sy’n dod â safbwynt newydd ar yr hyn sy’n bwysig i bobl Wrecsam.” 

Mae croeso i aelodau'r cyhoedd ddod i'r cyfarfod sy’n dechrau am 10.00am yn Neuadd y Sir.   Bydd y cyfarfod hefyd yn cael ei we-ddarlledu'n fyw ar wefan y Cyngor, ar https://wrexham.public-i.tv/core/portal/home