Newyddion y Cyngor

Mae'r dudalen hon yn ddatganiad i'r wasg a gyhoeddir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.
Awdur y Cynnwys: pressoffice@wrexham.gov.uk

Newyddion Diweddaraf

Dyddiad Newyddion
15.04.14

Wrecsam yn Paratoi i Groesawu’r Lluoedd Arfog

Mae Cyngor Wrecsam yn estyn gwahoddiad cynnes i aelodau’r lluoedd arfog, cyn-filwyr, ac aelodau’r dyfodol i Ddiwrnod y Lluoedd Arfog Gogledd Cymru i’w gynnal yng nghanol tref Wrecsam ar 21 Mehefin.

07.04.14

Mae ymgyrch newydd ar droed i hybu ailgylchu trwy’r cartref cyfan

Bwriad ymgyrch ailgylchu newydd sydd wedi ei lansio gan Gyngor Wrecsam yw codi ymwybyddiaeth o'r gwastraff ailgylchadwy sy'n cael ei greu ym mhob ystafell yn y cartref.

02.04.14

Pennaeth Amgylchedd y Cyngor yn ymddeol ar ôl 50 mlynedd o wasanaeth

Mae un o weithwyr Cyngor Wrecsam sydd oedd yn gweithio i'r awdurdod lleol am 50 mlynedd yn ymddeol.

02.04.14

Ymuno â'r Rheithgor

Ar 23 Ebrill, 2014 am 7.00pm , bydd Llyfrgell Wrecsam yn dod yn ganolfan o sylw pan bydd pedwar amau sefyll ei brawf i weld pwy llofruddio y ' Prif Lyfrgellydd ' !

21.03.14

Y Cyngor i ystyried rhoi Rhyddfraint y Fwrdeistref i’r Gwarchodlu Cymreig

Yn ystod ei gyfarfod nesaf bydd Cyngor Wrecsam yn ystyried rhoi Rhyddfraint Anrhydeddus y Fwrdeistref Sirol i'r Gwarchodlu Cymreig.

06.03.14

Seremoni codi Baner y Gymanwlad o flaen Neuadd y Dref, 10 Mawrth 2014 @ 9.50am

Ei Mawrhydi y Frenhines yn cyhwfan Baner y Gymanwlad y tu allan i Ddrws Gorllewinol Abaty San Steffan Diwrnod y Gymanwlad Dydd Llun 10 Mawrth 2014.

Archif Newyddion

yn ôl i'r brig