Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

17 Mawrth 2017

Hoffech chi fod yn Gynghorydd?

Gwahoddir preswylwyr a phobl sy’n byw yn Wrecsam sydd dros 18 oed i ystyried sefyll fel ymgeisydd yn etholiadau Llywodraeth Leol 2017 sy’n cael eu cynnal ar Mai 4.

Mae’r broses enwebu wedi cychwyn bellach ac fe ddylai unrhyw un sy’n ystyried sefyll gysylltu â’r Tîm Etholiadol electoral@wrexham.gov.ukneu ffonio 01978 292020 i gael gwybodaeth am y camau nesaf. 

Derbynnir enwebiadau o 9.00am ar 20 Mawrth hyd 4.00 pm Dydd Mawrth 4 Ebrill.  

Bydd cyfanswm o 52 o Gynghorwyr yn cael eu hethol i gynrychioli 47  o wardiau etholiadol ac yn etholiadau llywodraeth leol 2012 fe safodd 132 o unigolion unai'n annibynnol neu gyda theyrngarwch i blaid. 

Ar hyn o bryd, mae’r Cyngor yn cynnwys 20 o gynghorwyr Annibynnol, 12 Llafur, 8 Annibynnol Wrecsam, 5 Ceidwadwr, 5 Democrat Rhyddfrydol a 2 Plaid Cymru.  

Bydd Cynghorwyr yn cael eu hethol am gyfnod o 5 mlynedd ac yn ystod y cyfnod hwn byddant yn gyfrifol am sicrhau'r ddarpariaeth o wasanaethau hanfodol i bobl Wrecsam megis casgliadau sbwriel, gwasanaethau cymdeithasol, addysg a thrafnidiaeth.